Integritetspolicy Uppdaterad: 2019-01-30 Jag behandlar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation). För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund. I denna personuppgiftspolicy beskrivs hur Jacqueline Wester Allard, enskild firma (”Jacqueline Wester Allard”, ”jag”, ”mig”) fullföljer de […]